Kjære Stian, Marius og Aslak.

Jeg må ha vært tung å bære. Jeg tenker på det hver august, når de nye førsteklassene finner plassene sine i skolegården. Det er alltid noen som ikke kan lekene, ikke forstår spillet, ikke skjønner at det de voksne lyver. Som tror at det er sant at de alltid skal si ifra, som tror det... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑